VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

OBOR – PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

Odborné předměty: základy statistiky, základy demografie, personální administrativa, podniková sociologie, pracovní právo, firemní management, personální management, manažerská psychologie marketing aj.

Uplatnění: manažer, personalista, pracovník řízení lidských zdrojů v průmyslových, obchodních a finančních organizacích nebo ve veřejné a státní správě

Charakteristika oboru

Vzdělávací program reaguje na současné vysoké požadavky na profesi personalisty a připravuje pro výkon odborných činností souvisejících s personálním řízením, profesním a sociálním poradenstvím, profesním vzděláváním a komplexní činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Student získá znalosti řízení rozvoje lidských zdrojů a organizačního řízení, schopnost analyzovat vývoj na trhu práce, osvojí si progresivní metody a formy řízení lidských zdrojů, schopnost kultivovaného vyjadřování a jednání s lidmi. Naučí se vést personální agendu a ovládat principy personální politiky a firemní kultury. Student, který zakončí své studium absolutoriem, získá titul DiS. (diplomovaný specialista) platný na území celé ČR.

VÍCE O PERSONÁLNÍM MANAGEMENTU

Na škole EKONOM proběhli absolutoria