VYSOKÁ ŠKOLA

OBOR – bakalářský – VEŘEJNÁ SPRÁVA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Odborné předměty:politologie, základy veřejné správy, systém a správa daní, základy řízení, úvod do regionalistiky, obecná ekonomie, základy statistiky, hospodářská a sociální statistika, ekonomika veřejného sektoru, informační systémy, marketing ve veřejné správě aj.

Uplatnění: Student, který úspěšně složí státní bakalářské zkoušky, získá titul Bakalář (Bc.). Nalezne uplatnění v institucích místní, regionální i státní správy, může též pracovat v malých a středních podnicích soukromé sféry a využít velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplín.

Možnosti navazujícího studia

Dvouleté dálkové magisterské studium stejného oboru (titul Ing.).

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje pro výkon správních činností v různých orgánech a institucích státní správy a samosprávy i v organizacích v soukromém sektoru. Má dvě zaměření: veřejná správa a regionální rozvoj. Student se seznámí i s poznatky z oblasti etiky a sociální komunikace při řešení soukromých i pracovních situací a problémů. Student získá znalosti z oblasti veřejných financí, veřejné správy, psychologie a sociologie a orientuje se v českém právu a právu Evropské unie, naučí se uplatňovat progresivní metody a formy řízení, zabezpečit základní ekonomické, správní a administrativní činnosti.

VÍCE O BAKALÁŘSKÉM STUDIU – VEŘEJNÁ SPRÁVA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

OBOR – magisterský – VEŘEJNÁ SPRÁVA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Odborné předměty: Evropská integrace a environmentální ekonomika, malé a střední podnikání na venkově, veřejná správa, sociální komunikace a rétorika, etika ve veřejné správě, ekonomika světového hospodářství, aplikovaná statistika, projektové řízení, veřejné a soukromé právo, sociální politika aj.

Uplatnění: Student, který úspěšně složí státní diplomovou zkoušku, získá titul Inženýr (Ing.). Nalezne uplatnění v institucích místní, regionální i státní správy, může též pracovat v malých a středních podnicích soukromé sféry a využít velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplín.

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje pro výkon správních činností v různých orgánech a institucích státní správy a samosprávy i v organizacích v soukromém sektoru. Má dvě zaměření: veřejná správa a regionální rozvoj. Student se seznámí i s poznatky z oblasti etiky a sociální komunikace při řešení soukromých i pracovních situací a problémů. Student získá znalosti z oblasti veřejných financí, veřejné správy, psychologie a sociologie a orientuje se v českém právu a právu Evropské unie, naučí se uplatňovat progresivní metody a formy řízení, zabezpečit základní ekonomické, správní a administrativní činnosti.

VÍCE O MAGISTERSKÉM STUDIU – VEŘEJNÁ SPRÁVA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Zahájení Vysoké školy na EKONOMU