STŘEDNÍ ŠKOLA

OBOR – MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE WEBOVÝ DESIGN

Odborné předměty: mediální komunikace, rétorika, informační a komunikační technologie, webový design a grafika, bezpečnost v IT.

Uplatnění: redaktor, novinář, tiskový mluvčí, moderátor aj, webový architekt, webový grafik.

Charakteristika oboru

Program připravuje pro výkon profesí publicisty (redaktora, novináře, reportéra) a odborného pracovníka vztahů s veřejností. Poskytuje vzdělávání v oblasti mediální komunikace a komunikace mezi organizací a veřejností. Výuka je zaměřena na působení v médiích a ostatní novinářské činnosti s cílem připravit specialisty pro oblast public relations a marketingovou sféru. Žák se seznámí s teoretickými základy mediální komunikace, s rolí komunikačních útvarů v rámci managementu firem, stejně tak se zařazením problematiky médií a komunikace do ekonomického a společenského rámce. Naučí se ovládat jednotlivé žánry, jednotlivé disciplíny publicistiky, připravovat zprávy, články a reportáže, redigovat texty, zpracovat postupy komunikace organizace s veřejností a médii.  V rámci webového designu se naučí provádět činnosti související s multimediální tvorbou webdesignu, ovládat technologické postupy tvorby multimediálních děl, používat nové technologie, programy, technická zařízení pro tvorbu grafiky, zpracování audio a videozáznamů.

VÍCE O MEDIÁLNÍ KOMUNIKACI WEBOVÝ DESIGN		

OBOR – MANAŽER VÝROBY – KVALITÁŘ

Odborné předměty: management kvality, metrologie a technologie výroby, ekonomie, právo, informační a komunikační technologie.

Uplatnění: střední management ve výrobě a technologiích výroby, kontrolor jakosti, interní auditor, školicí pracovník aj.

Charakteristika oboru

Program připravuje na výkon povolání středního managementu ve výrobě a technologiích průmyslových a technických oborů. Technolog stanovuje a kontroluje postup výroby i kvalitu výsledného produktu a zároveň optimalizuje výrobní procesy, a to v souladu s neustálým vývojem nových materiálů, technologií a požadavky praxe. Zavádí výrobu nových produktů, aplikuje nové technologie a řeší krizové situace, které mohou při výrobě nastat. Umí se orientovat v technické dokumentaci a ovládá metrologii nezbytnou pro výkon povolání. Součástí programu je profese kvalitáře, který je zodpovědný za kontrolu a dodržování pracovních postupů a technologické kázně. Podílí se na analýze příčiny zjištěných chyb a provádí výstupy kontroly kvality výrobků. Zlepšuje procesy jakosti ve výrobě. Kontroluje dodržování systému řízení jakosti ve výrobě.

VÍCE O MANAŽER VÝROBY - KVALITÁŘ		

OBOR – MEZINÁRODNÍ OBCHOD – CESTOVNÍ RUCH

Odborné předměty: cestovní ruch, ekonomika a mezinárodní obchod, právo, účetnictví, statistika, písemná a elektronická komunikace aj.

Uplatnění: průvodce, delegát, pracovník CK, finanční referent, obchodník, bankovní a finanční poradce aj.

Charakteristika oboru

Výukový program je zaměřen na obchodně podnikatelské aktivity subjektů cestovního ruchu a právní aspekty podnikání v cestovním ruchu. Absolvent se naučí využívat ekonomické informace k řízení, vést podnikovou administrativu, kalkulovat ceny produktů a služeb a smluvně zabezpečovat jejich odbyt. Bude schopen sestavit nabídku a propagaci produktů a služeb cestovního ruchu, organizovat průzkum trhu a výsledky vyhodnocovat. Součástí přípravy je výuka dvou cizích jazyků, které jsou důležitým předpokladem pro uplatnění v cestovním ruchu. Žák získá znalosti o vzájemných vztazích mezi základními ekonomickými kategoriemi, o principech fungování obchodně podnikatelských činností tržní ekonomiky, osvojí si poznatky z oblasti zahraničního obchodu se zaměřením na dovozní a vývozní operace. Naučí se zpracovávat podklady pro jednotlivé obchodní případy, koncipovat kupní smlouvy, zpracovávat agendu platebního styku se zahraničím, využívat dokumentaci spojenou s dodacími podmínkami ve vztahu k zahraničí.

VÍCE O MEZINÁRODNÍ OBCHOD – CESTOVNÍ RUCH		

Seznamovací kurz ve Starých Splavech