ODBORNÉ KURZY

AKREDITOVANÉ STŘEDISKO ECDL – Mezinárodní certifikace počítačové gramotnosti

je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století

Koncept ECDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí

Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou zkoušky prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích úloh. Ověřování počítačové (digitální) gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek ECDL mohou získat některý z ECDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

VÍCE O KURZECH POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI ECDL

PROFESNÍ KURZY

 • Kurz účetnictví
 • Cash flow
 • Právní minimum – personalistika
 • Ekonomické minimum
 • Kurz obsluhy manipulačních vozíků
 • Odborná způsobilost v elektro dle 50/1078 Sb. aj.

VÍCE O PROFESNÍCH KURZECH

KURZY MĚKKÝCH MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ

Měkké dovednosti ve vzdělávání dospělých je za základ efektivní komunikace a úspěšného jednání v manažerské, obchodní i odborné praxi. Dovednosti z této oblasti umožňují aplikovat speciální znalosti, řídit sebe sama, lidi i procesy. V našich kurzech prohloubíte své manažerské dovednosti, zdokonalíte své komunikační dovednosti či posunete kupředu svůj osobní rozvoj. Asertivita, verbální a neverbální komunikace, time management, sebeřízení, ale i leadership, koučink a další oblíbená témata jsou připravena i pro Vás. Vzdělávací kurzy vedou zkušení a specializovaní lektoři, kteří se snaží pomocí interaktivních metod a zážitkové pedagogiky předat poznatky a zkušenosti, rozvíjet váš potenciál i hledat rezervy a především umět použít takové schopnosti v praxi. Naše kurzy a školení na sebe navazují a vytvářejí systém individuálního rozvoje účastníků. Nabízíme také cyklické vzdělávání, které je připraveno pro různé zkušenostní úrovně účastníků.

 • Týmová spolupráce
 • Vedení a koučink zaměstnanců
 • Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení
 • Asertivní jednání
 • Obchodní jednání
 • Time management
 • Firemní kultura aj.

VÍCE O MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ

SPORTOVNÍ KURZY

 • Yoga for Life
 • Gymnastická průprava

VÍCE O SPORTOVNÍC KURZECH

Seznamovací kurz ve Starých Splavech