Úspěšnost u maturitních zkoušek byla na škole EKONOM již tradičně stoprocentní

Úspěšnost u maturitních zkoušek byla na škole EKONOM již tradičně stoprocentní

LITOMĚŘICE – Pro všechny žáky čtvrtých ročníků nastal v květnu významný den. Konala se ústní část maturitních zkoušek. A na škole EKONOM se zadařilo i letos, úspěšnost byla opět stoprocentní.

Maturitní zkouška, která bývá často označována jako zkouška dospělosti, se během května konala pro žáky čtvrtých ročníků na všech středních školách napříč celou Českou republikou. Nejinak tomu bylo i na střední škole EKONOM. Zahajovací ceremoniál zde začal 16. května nástupem žáků oboru obchodní akademie. V následujícím týdnu přišla řada samozřejmě i na druhou třídu studující obor mediální komunikace.

Ústní části státních maturitních zkoušek samozřejmě nejprve předcházela část písemná, která je připravována a hodnocena společností Cermat. „Musím říct, že se na nás maturantech Cermat opravdu vyřádil. Některé úlohy byly těžkým oříškem, ale všichni jsme je nakonec úspěšně zvládli,“ usmívá se Markéta Bartová, absolventka 4. ročníku oboru obchodní akademie.

Maturitní zkouška bývá mezi žáky velice obávaná. Maturanti však zachovali chladnou hlavu a snaha, připravenost a dlouhé učení se jim nakonec vyplatily.

Maturitní zkouška dopadla pro všechny úspěšně, někteří dokonce prospěli s vyznamenáním. Velký podíl na úspěchu nese samozřejmě i učitelský sbor, který žákům po celé čtyři roky poskytoval kvalitní vzdělání.

„Všichni žáci podali své maximální výkony a za celou komisi mohu prohlásit, že máme velkou radost z jejich úspěchu a přejeme všem absolventům hodně štěstí do další části jejich života,“ řekla s úsměvem učitelka českého jazyka Mgr. Miluše Kahounová.

 „Myslím si, že s našimi výkony můžeme být všichni spokojení. Jsem hrdá na sebe i na mé spolužáky, že jsme to všechno statečně ustáli a podporovali se, což bylo zvláště v posledních dnech před onou zkouškou opravdu potřeba. Nicméně naši šerpu z maturitního plesu „Maturant 2018“ jsme si obhájili a celou maturitní zkoušku beru jako cennou zkušenost,“ dodala Šárka Dragounová, absolventka 4. ročníku oboru mediální komunikace.

Autorka: Veronika Veselá

 

Share